Ako sa slávia  Vianoce vo vzdialených krajinách?

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi pojmami. Tak isto ako sneh, ktorý mnohí ľudia v „exotickejších“ krajinách poznajú iba z rozprávania. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na veľmi vzdialených miestach rozličných kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme Vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu...

Juhoamerické Vianoce na kolumbijský spôsob

V Kolumbii prežívajú vianočné sviatky veľmi slávnostne, hoci inak ako u nás na Slovensku. Miestni kresťania sa na tieto sviatky pripravuje s veľkým predstihom. Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - 8. decembra - je akýmsi začiatkom slávenia Vianoc. Po večernej svätej omši ľudia pred svojimi domami zapaľujú sviečky a vychádzajú do ulíc. V uliciach zavládne slávnostná atmosféra, ľudia sa radujú, spoločne spievajú a tancujú. Vyjadrujú tak spontánne svoju úprimnú kresťanskú vieru a príslovečnú latinsko-americkú lásku k Panne Márii. Od tejto chvíle začínajú ozdobovať ulice, ktoré dostávajú veselú farebnú výzdobu. V tomto období sa aj chudobné príbytky menia na nepoznanie. Sú vyzdobené farebnými svetlami. Svetelnú výzdobu majú aj verejné budovy, školy, úrady i kostoly. Mnohí obyvatelia Kolumbie si  pred svojimi domami ozdobujú najrozličnejšie exotické stromy a kríky - podobne ako my ozdobujeme jedličky, smreky či borovice.
Rodiny v tomto období vychádzajú večer pravidelne do ulíc, aby mohli svoje oči potešiť pohľadom na nádhernú sviatočnú výzdobu. Deväť dní pred Vianocami sa začína slávnostný deviatnik k malému Ježiškovi. Dospelí i deti v hojnom počte prichádzajú do chrámov, kde sa modlia a spievajú koledy. Po každom takomto modlitebnom stretnutí dostávajú všetky deti v kostole špeciálne jedlo s orieškami a sušeným ovocím - niečo ako náš puding podávaný s malými  šiškami.
V Kolumbii nepoznajú zvyk darovávať si pri príležitosti Vianoc darčeky. Nepoznajú ani tradičnú štedrú večeru. Po slávnostnej sv. omši večer 24. decembra  veriaci v jednotlivých farnostiach spolu oslavujú a tešia sa až do rána.

Vianoce na Filipínach

Na Filipínach sa už od novembra celá krajina oblieka do slávnostného šatu. Farebné girlandy, vyrobené z palmových listov a kvetov, zdobia okná a dvere domov. Deväť dní pred Vianocami skoro ráno budí obyvateľov miest a obcí zvuk trúbky, ktorá ich volá na slávnostnú sv. omšu. Posledná svätá omša z tejto série je slúžená v noci Božieho Narodenia a po jej skončení deti predstavujú „živé jasličky“.

Africké Vianoce v Kamerune

V Kamerune sú Vianoce predovšetkým sviatkom detí. V tomto období majú prázdniny, aby mohli pomôcť svojim rodičom pri zbere kávy a arašidov. No 24. december je ich dňom. Deti sa schádzajú pri ohniskách. Modlia sa liturgické modlitby a čítajú úryvky zo Svätého Písma. Po nich sa začínajú spevy a tance, ktoré trvajú celú noc.

Indiánske Vianoce v Bolívii

Indiáni v Bolívii nazývajú Vianoce „Sviatkom Dieťatka Spasiteľa“. Stavajú betlehemy a umiestňujú v nich postavy ľudí a zvierat. 24. decembra sa rodiny v procesiách vyberú ku kostolu. Každý nesie „svoje“ Jezuliatko.
Po sv. omši čakajú v dlhom rade na posvätenie figúrok. Po posvätení sa za zvukov hudby a pri speve koledy „Táto noc je najkrajšia, nemôžme dnes spať“ vracajú domov. Spievajú a tancujú až do rána. Pre Indiánov totiž niet sviatku, ktorý by nesprevádzali rytmické tance a piesne. Tanec a spev je formou ich úprimnej modlitby.

Štedrý deň v Mexiku

V Mexiku sa začínajú vianočné slávnosti o deväť dní skôr. V každú noc tohto obdobia sa Mexičania zúčastňujú na procesiách, ktoré im majú pripomínať hľadanie prístrešia v Betleheme sv. Jozefom a Pannou Máriou. Na začiatku procesie kráča dvojica, ktorá sprítomňuje Máriu a Jozefa. Veriaci kráčajú od domu k domu a spievajú radostné piesne. V posledný deň sa na jednom z domov otvárajú dvere a pohostinní domáci páni pozývajú pútnikov dnu. V tomto období navštevujú Mexičania priateľov a vzájomne sa obdarúvajú darčekmi. Najviac radosti majú z týchto sviatkov určite mexické deti. Špeciálne pre ne rodičia vešajú pod stropom farebné vedierka naplnené pieskom alebo múkou. V jednom z nich je ukryté prekvapenie. Deti hádajú, v ktorom vedierku je ukrytý darček.

Malavi

Na Malavi, kde mnohí obyvatelia ešte nepoznajú kalendár, všetci vedia, kedy sa blížia Vianoce. Aj keď títo chudobní kresťania zažili neúrodný rok , na sviatok Pánovho narodenia pripravujú výnimočné jedlá na spoločnú hostinu. Keďže je v tejto krajine málo kostolov, ľudia častokrát prekonávajú na ceste do chrámu vzdialenosť 100 km i viac. Prinášajú Ježiškovi skromné dary, ktoré však majú veľkú hodnotu groša chudobnej vdovy z Evanjelia. K nohám malého Ježiška kladú vajíčka, trošku zrna, drobnú mincu či farebný ozdobný špendlík.
 
Podľa časopisu „Świat misyjny“ upravil D.